ZŠ Hvozd

Skoč na hlavní menu.

Školská rada

Základní informace:
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zástupcům obce podílet se na správě školy. Předmětem činnosti školské rady je mimo jiné vyjadřovat se k návrhům vzdělávacích programů, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, schvalovat školní řád, schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, podávat podněty řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy.

Členové školské rady od února 2017:

  • Zástupce školy - Zdeňka Zapletalová
  • Zástupce rodičů - Mgr. Pavlína Dostálová
  • Zástupce obce - Mgr. Michal Kubálek

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Program jednání 2011
- Pogramem jednání byly připravované akce školy, a to dětský den a pobyt žáků naší školy v Chorvatsku.
- Dále byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011.

Program jednání 2012
- Projednání a schválení nového školního řádu.
- Seznámení s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
- Seznámení s úpravou RVP.
- Projednání provozních řádů venkovních hracích ploch.
- Projednání provozního řádu MŠ a ZŠ Hvozd.
- Chystané akce(Strašidelný mlýn, Vánoční besídka).

Program jednání 2013
- Plánování a uskutečnění akce 100 let školy.
- Strašidelný mlýn 2013.
- Doplnění rámcového vzdělávacího programu v MŠ a ZŠ Hvozd.
- Schválení výroční zprávy školy.

Program jednání 2014
- schválení výroční zprávy školy
- schválení aktualizace ŠVP MŠ a školní družiny
- schválení směrnic
- zateplení a fasáda školy
- projednání školního a dětského maškarního plesu

Program jednání 2015
- schválení výroční zprávy školy
- schválení aktualizace školního řádu ZŠ a MŠ
- schválení aktualizace ŠVP MŠ

Program jednání 2016
- schválení výroční zprávy školy
- schválení aktualizace školního řádu
- seznámení s personální změnou MŠ

Program jednání 2017
- informace o průběhu a závěrech ČŠI
- seznámení s projektem ŠABLONY HVOZD
- volba nových členů školské rady
- projednání akce sjezd rodáků


Hlavní menu:


ZŠ Hvozd - http://www.zshvozd.cz
zapisovatelka rady
Webdesign © JO-HA, e-mail: amos@domasov.info
Správce stránek: ZŠ Hvozd, e-mail: ZŠ Hvozd

Na začátek stránky